معنی و ترجمه کلمه teeth به فارسی teeth یعنی چه

teeth


(صورت جمع کلمه)tooth ،دندانها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها