معنی و ترجمه کلمه telecommunication cable به فارسی telecommunication cable یعنی چه

telecommunication cable


علوم مهندسى : کابل ارتباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها