معنی و ترجمه کلمه telegraph apparatus به فارسی telegraph apparatus یعنی چه

telegraph apparatus


علوم مهندسى : دستگاه تلگراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها