معنی و ترجمه کلمه telegraphic frequency به فارسی telegraphic frequency یعنی چه

telegraphic frequency


علوم مهندسى : فرکانس تلگرافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها