معنی و ترجمه کلمه telephone booth به فارسی telephone booth یعنی چه

telephone booth


اتاقک تلفن ،کيوسک تلفن ،کابين تلفن
علوم مهندسى : کيوسک تلفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها