معنی و ترجمه کلمه telephone circuit به فارسی telephone circuit یعنی چه

telephone circuit


مدار تلفن
علوم مهندسى : خط تلفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها