معنی و ترجمه کلمه telephone code به فارسی telephone code یعنی چه

telephone code


علوم مهندسى : کد تلفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها