معنی و ترجمه کلمه telephone connection به فارسی telephone connection یعنی چه

telephone connection


علوم مهندسى : اتصال تلفنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها