معنی و ترجمه کلمه telephone extension set به فارسی telephone extension set یعنی چه

telephone extension set


علوم مهندسى : دستگاه تلفن فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها