معنی و ترجمه کلمه telephone frequency به فارسی telephone frequency یعنی چه

telephone frequency


بسامه تلفنى
علوم مهندسى : فرکانس صحبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها