معنی و ترجمه کلمه telephone repeating coil به فارسی telephone repeating coil یعنی چه

telephone repeating coil


الکترونيک : واگويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها