معنی و ترجمه کلمه telephone switching technique به فارسی telephone switching technique یعنی چه

telephone switching technique


اصول اتصالات تلفنى ،تکنيک مراکز تلفن خودکار
علوم مهندسى : فن سوئيچينگ تلفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها