معنی و ترجمه کلمه telephone transmitter به فارسی telephone transmitter یعنی چه

telephone transmitter


دهنى ،ميکروفن تلفن
علوم مهندسى : کپسول دهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها