معنی و ترجمه کلمه telephone به فارسی telephone یعنی چه

telephone


دورگو،تلفن زدن ،تلفن کردن
علوم مهندسى : تلفن
الکترونيک : تلفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها