معنی و ترجمه کلمه telephonist به فارسی telephonist یعنی چه

telephonist


تلفنچى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها