معنی و ترجمه کلمه teleran به فارسی teleran یعنی چه

teleran


رادار تلويزيونى ،دستگاه هدايت هواپيما بوسيله تلويزيون ورادار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها