معنی و ترجمه کلمه telescopic به فارسی telescopic یعنی چه

telescopic


دستگاه شکسته بندى تلسکوپيک چوبهاى شکسته بندى ،وابسته بدوربين نجومى
علوم مهندسى : تلسکوپى
علوم نظامى : مربوط به دوربين تلسکوپى يا دستگاه نشانه روى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها