معنی و ترجمه کلمه telescopium به فارسی telescopium یعنی چه

telescopium


نجوم : تلسکوپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها