معنی و ترجمه کلمه television camera tube به فارسی television camera tube یعنی چه

television camera tube


الکترونيک : دوربين تلويزيونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها