معنی و ترجمه کلمه telex match به فارسی telex match یعنی چه

telex match


ورزش : رويارويى تلکسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها