معنی و ترجمه کلمه temperature independent paranagnetism به فارسی temperature independent paranagnetism یعنی چه

temperature independent paranagnetism


شيمى : پارامغناطيس گرما مستقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها