معنی و ترجمه کلمه temperature sense به فارسی temperature sense یعنی چه

temperature sense


روانشناسى : حس دما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها