معنی و ترجمه کلمه tempo به فارسی tempo یعنی چه

tempo


تمپو،تمپ ،(مو ).وقت ،زمان ،گام ،ميزان سرعت
ورزش : زمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها