معنی و ترجمه کلمه temporariness به فارسی temporariness یعنی چه

temporariness


موقتى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها