معنی و ترجمه کلمه temporary data set به فارسی temporary data set یعنی چه

temporary data set


کامپيوتر : مجموعه داده موقتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها