معنی و ترجمه کلمه temptation به فارسی temptation یعنی چه

temptation


اغوا،وسوسه ،فريب ،ازمايش ،امتحان
روانشناسى : وسوسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها