معنی و ترجمه کلمه ten-second rule به فارسی ten-second rule یعنی چه

ten-second rule


ورزش : قانون ¹ 1ثانيه در بسکتبال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها