معنی و ترجمه کلمه tendance به فارسی tendance یعنی چه

tendance


توجه ،مراقبت ،مواظبت ،پرستارى ،حضور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها