معنی و ترجمه کلمه tender notice به فارسی tender notice یعنی چه

tender notice


عمران : مناقصه دهنده
معمارى : اگهى دعوت به مناقصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها