معنی و ترجمه کلمه tenderhefted به فارسی tenderhefted یعنی چه

tenderhefted


)tenderhearted(دل نازک ،دل رحيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها