معنی و ترجمه کلمه tenderness به فارسی tenderness یعنی چه

tenderness


دلسوزى ،شفقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها