معنی و ترجمه کلمه tendon به فارسی tendon یعنی چه

tendon


(درگوشت )پوره ،(تش )پى ،وتر،زردپى ،(درجمع )اوتار
روانشناسى : وتر
ورزش : وتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها