معنی و ترجمه کلمه tenor به فارسی tenor یعنی چه

tenor


فحوا و مفاد و مدلول سند،بازار سلف ،فحوا،مفاد،نيت ،رويه ،تمايل ،صداى زير مردانه
قانون ـ فقه : رونوشت حکم يا دستور دادگاه
بازرگانى : مفاد،بازارى که در ان معامله براى اينده صورت مى گيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها