معنی و ترجمه کلمه tensile load به فارسی tensile load یعنی چه

tensile load


علوم مهندسى : بار کششى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها