معنی و ترجمه کلمه tensile zone به فارسی tensile zone یعنی چه

tensile zone


معمارى : منطقه کششى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها