معنی و ترجمه کلمه tension field به فارسی tension field یعنی چه

tension field


علوم هوايى : ميدان کششى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها