معنی و ترجمه کلمه tension flange به فارسی tension flange یعنی چه

tension flange


عمران : عضو کششى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها