معنی و ترجمه کلمه tension load به فارسی tension load یعنی چه

tension load


علوم مهندسى : بار کششى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها