معنی و ترجمه کلمه tension test به فارسی tension test یعنی چه

tension test


علوم مهندسى : ازمايش کشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها