معنی و ترجمه کلمه tension به فارسی tension یعنی چه

tension


قوره کشش ،زور،کشش ،امتداد،تمدد،قوه انبساط،سفتى ،بحران ،تحت فشار قرار دادن ،تنش ،کشمکش
علوم مهندسى : امتداد
عمران : کشش
معمارى : تنش
روانشناسى : تنش
زيست شناسى : کشش
بازرگانى : تنش
ورزش : کشش
علوم هوايى : کشش
علوم نظامى : قدرت
علوم دريايى : کشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها