معنی و ترجمه کلمه tenterhook به فارسی tenterhook یعنی چه

tenterhook


(نساجى )گيره چهارچوب پارچه خشک کنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها