معنی و ترجمه کلمه tentless به فارسی tentless یعنی چه

tentless


بى چادر،(اسکاتلند )بى توجه ،بى دقت ،لاابالى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها