معنی و ترجمه کلمه tercet به فارسی tercet یعنی چه

tercet


مجموع سه چيز،سه بيتى ،سه نت در دو ضرب ،بچه سه قولو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها