معنی و ترجمه کلمه terman group test of mental ability به فارسی terman group test of mental ability یعنی چه

terman group test of mental ability


روانشناسى : ازمون گروهى توانايى ذهنى ترمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها