معنی و ترجمه کلمه terminable به فارسی terminable یعنی چه

terminable


فسخ پذير،قابل فسخ ،پايان يافتنى ،انتهايى
قانون ـ فقه : قابل فسخ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها