معنی و ترجمه کلمه terminal rig به فارسی terminal rig یعنی چه

terminal rig


ورزش : طعمه راهنما و وزنه وصل به انتهاى نخ ماهيگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها