معنی و ترجمه کلمه terminal voltage به فارسی terminal voltage یعنی چه

terminal voltage


علوم مهندسى : ولتاژ ترمينال
الکترونيک : ولتاژ قطبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها