معنی و ترجمه کلمه terminative به فارسی terminative یعنی چه

terminative


انتهايى ،بپايان رساننده ،قطعى ،خاتمه دهنده ،مختوم کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها