معنی و ترجمه کلمه terpene به فارسی terpene یعنی چه

terpene


(ش ).هيدروکربن هايى موجود در اسانس بفرمولC10 H16 ،ترپن
شيمى : ترپن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها