معنی و ترجمه کلمه terraced roof به فارسی terraced roof یعنی چه

terraced roof


پشت بام مسطح ،پشت بام تخت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها